WERKWIJZE

Scan

Tijdens de scanfase doet Katapult onderzoek bij de potentiële deelnemer op het gebied van
Organisatie, HRM. Processen, Juridisch, Ondernemerschap, Financieel, Marketing/Commercie en Techniek & ICT

Huis op orde

Na akkoord op de uitkomsten van de scan en het plan van aanpak, is dit een korte intensieve fase waarin we zo snel mogelijk van start gaan.

Design

Ontwerpen en opbouwen van de deelneming. Hoe zijn de overlegstructuren, waar vallen verantwoordelijkheden, hoe is de machtsverdeling? Tijdens deze fase schrijft Katapult een organisatiehandleiding.

Implementatie

Inrichten van de deelneming op basis van alle informatie uit voorgaande fases.

Optimalisatie

Hier ligt de focus op groei. Optimalisatie op basis van dagelijkse strategische bedrijfsvoering zoals geformuleerd in fase alle voorgaande fases.